0618609845
samen twekkelerveld logo
samen twekkelerveld logo
samen twekkelerveld logo
De missie van Samen Twekkelerveld is haar bestaansrecht als organisatie. Waarom willen zij als organisatie een zinvolle en blijvende toegevoegde waarde leveren en voor wie?
Samen Twekkelerveld is begaan met alle bewoners in de wijk. Het gaat hen aan het hart als mensen niet kunnen meedoen vanwege een te smalle portemonnee en of dat zij door hun sociale- en psychische problematiek worden buitengesloten. Samen Twekkelerveld wil zich blijvend inzetten voor een wijk waarin iedereen mee kan doen. Het wil daarvoor de eventuele (persoonlijke) belemmeringen wegnemen en bewoners daar waar het kan ont-zorgen.
De kernwaarden die Samen Twekkelerveld uitdraagt zijn:

Stimuleren en bevorderen van het recht te participeren in de samenleving.

Respect voor elkaar.

Bevorderen van sociale rechtvaardigheid in relatie met individuen en de gemeenschap.

De samenleving en overheid wijzen op onrechtvaardigheden.

Samenwerking.
Daarom is een missie geformuleerd waarin Samen Twekkelerveld en de wijkbewoners zich herkennen. Daarnaast is een missie geformuleerd om de aantrekkingskracht op (potentieel) actieve wijkbewoners te vergroten en is Samen Twekkelerveld erop gericht om met zoveel mogelijk bewoners en organisaties toe te werken naar een organisatie waarbij de continuïteit gewaarborgd wordt.
Samen Twekkelerveld; Samen werken aan én leven in de wijk; bereikbare activiteiten voor iedereen.