0618609845
samen twekkelerveld logo
samen twekkelerveld logo
samen twekkelerveld logo

Beleidsplan

Enschede is een stad en gemeente in Twente, in het oosten van de Nederlandse provincie Overijssel.
Onder de gemeente Enschede vallen, naast de stad Enschede, de dorpen Lonneker, Boekelo, Usselo, Glanerbrug en het buurtschap Twekkelo. De gemeente Enschede telt 157.907 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) met circa 160 nationaliteiten. Enschede is daarmee de grootste stad van Overijssel en naar inwoneraantal de dertiende gemeente van Nederland.
Enschede heeft haar stad bestuurlijk in 5 stadsdelen verdeeld. Twekkelerveld maakt als wijk onderdeel uit van Stadsdeel Noord en ligt ten noordwesten van Enschede. Begin 2018 telt de wijk Twekkelerveld 4.280 inwoners, 2092 vrouwen en 2188 mannen. Rondom de wijk zijn belangrijke instellingen en bedrijven gevestigd waaronder de Universiteit Twente, het bedrijventerrein Business en Science Park, het uitgaanscentrum Go Planet, De Grolsch Veste, IJsbaan Twente en de Enschedese haven. De westelijke buurten van Twekkelerveld zijn overwegend naoorlogse buurten m
In de wijk Twekkelerveld is een perceel waarop twee panden staan. Deze plek wordt door het samenwerkingsverband geambieerd, omdat deze geheel voldoet aan de door hen gestelde eisen.
Het perceel, in de volksmond genaamd “Hasla terrein”, is aan de steenbokstraat 38a gesitueerd. De Gemeente Enschede, meer specifiek de afdeling vastgoed, is eigenaar van dit perceel en Stichting Hasla, (Stichting Hulp aan Sri Lanka) heeft een opstal overeenkomst met de Gemeente Enschede inzake de panden. Stichting Hasla is slapend en is bereid de bestaande opstal overeenkomst met de Gemeente Enschede te beëindigen en over te dragen aan Samen Twekkelerveld.
De Gemeente Enschede staat hier positief in en is bereid de exploitatiekosten voor de duur van twee jaar (2019 en 2020) te vergoeden op voorwaarde dat het samenwerkingsverband toewerkt na een model waarin het zelf gelden genereert, zodat het de exploitatie kosten van de panden en het onderhoud van het perceel na 2 jaar, vanaf januari 2021, volledig zelf kan dragen.
De kostendekkende vergoeding bedraagt in totaal € 12.000,- (€ 6.000,- per jaar).
De benodigde materialen en middelen om de (maatschappelijke) activiteiten te kunnen organiseren worden tot op heden volledig middels het zogenoemde wijkbudget gefinancierd. Het merendeel van deze materialen en middelen, waaronder marktkramen, podia, licht en geluid, tenten, aggregaten, blustoestellen, kersthuisjes e.d. worden ieder jaar weer opnieuw gehuurd.
De bijdrage van het wijkbudget waarop het samenwerkingsverband gemiddeld per jaar rekent, en waardoor de wijkgedragen activiteiten mogelijk worden bedraagt € 30.000,-
De wijkbudgetten zijn door de Gemeente Enschede in 2019 ten opzichte van 2018 in alle wijken verlaagd. Dit vraagt meer creativiteit van wijkinitiatieven en maakt de noodzaak om een model te creëren waarmee een besparing gerealiseerd wordt en of eigen geld verdiend wordt groter.
Samen Twekkelerveld heeft om inzicht te krijgen in deze wijze waarop het bovengenoemde kan realiseren en of de activiteiten voldoende aansluiten bij de vraag vanuit de wijk, bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en bewoners groepen en organisaties. Zie bijlagen voor de opbrengst. 
De belangrijkste conclusie is dat voor de activiteiten van Smen Twekkelerveld veel draagvlak is en dat deelgebruik van materialen en middelen door en voor verschillende bewonersgroepen in heel Enschede een oplossing kan zijn om de afhankelijkheid van wijkbudgetten te verminderen.
Samen Twekkelerveld pakt deze handschoen op en wil overgaan tot de aankoop en het vermarkten van materialen en middelen aan andere bewonersorganisaties en bedrijven. Daarnaast wil het enkele middelen zelf bouwen worden.  Naast dat met de aanschaf van materialen en middelen die het samenwerkingsverband jaarlijks regelmatig nodig heeft, geld bespaard wordt, omdat deze niet ingehuurd hoeven te worden, wordt hiermee een eerste aanzet gegeven voor het genereren van eigen gelden.
Beloningen
De uitvoerende bestuurders ontvangen geen beloning