0618609845
samen twekkelerveld logo
samen twekkelerveld logo
samen twekkelerveld logo

Langere termijn

De Stad Enschede is geen bescheiden Provincie stad meer en groeit. De verwachting is dat onder andere door het megaproject “Kop van de Boulevard” het aantal inwoners in Enschede in 2020 gaat groeien naar 170.000. Hierdoor gaat de stad veranderen en gaat ze knellen.
De nieuwe Enschedeër zal naar verwachting divers zijn, van gezinnen met kinderen en jonge werkenden tot statushouders en studenten. Maar allemaal zullen ze gebruik willen maken van Enschedees onderwijs, zorg en welzijn en het cultuuraanbod.
Maar terwijl het aantal inwoners toeneemt, stijgt het zorg- en welzijnsbudget (sociaal domein) de komende jaren niet. Integendeel, de Gemeente Enschede komt op “sociaal domein” 15 miljoen tekort. Belangrijkste oorzaak zijn de tekorten op de zorg. Er zal bezuinigd moeten worden om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. De ontwikkelingen, de stijging van het aantal inwoners en de veranderende zorgbehoefte, zetten het welzijnsniveau in Enschede onder druk
Samen Twekkelerveld draagt op haar eigen wijze bij een oplossing van bovengenoemde maatschappelijke opgave. Het laat mensen met sociale- en psychische problematiek en mensen met een laag besteedbaar inkomen deelnemen aan activiteiten. Het samenwerkingsverband creëert voor de bewoners een veilige omgeving, brengt ze met elkaar in contact en maakt daarmee 'verborgen' talenten zichtbaar. Deze handelswijze maakt dat voor een deel ‘dure’ zorg wordt voorkomen. De overtuiging is dan ook dat uitbreiding van preventieve inzet en het daarvoor beschikbaar stellen van middelen, dé belangrijkste succesfactor zal zijn, die op termijn de zorgkosten significant doet verminderen.
Samen Twekkelerveld wil daar waar het kan graag een bijdrage leveren aan de bezuinigingsopgave van de Gemeente Enschede.
Samenvattend gaat Samen Twekkkelerveld zich richten op:
6.de aankoop en het vermarkten van materialen en middelen ten behoeve van activiteiten ten gunste van de wijk Twekkelerveld en Enschede. (korte termijn)
7.het leveren van een bijdrage aan de bezuinigingstaak van de Gemeente Enschede als het gaat om het terugdringen van de zorgkosten (langere termijn)
Met de daarbij behorende karakteristieke bebouwingen. Twekkelerveld is te kenmerken als een wijk met een lage sociaal-economische status met de nodige sociale problemen.
Middels de eigen activiteiten en de verhuur van middelen door, voor en met bewoners uit de wijk ontstaat er meer contact tussen de bewoners onderling. Dit verhoogt de sociale cohesie in de wijk en het helpt Samen Twekkelerveld in het verkrijgen van inzicht in de andere behoeften, wensen en talenten van bewoners. Tevens kan Samen Twekkelerveld de kennis en/of problematiek achter de voordeur delen met o.a. met het Wijkteam Noord, zorg- en welzijnsinstellingen, Stadsdeelmanagement Noord , woningcorporaties Domijn en De Woonplaats en andere organisaties werkzaam in de wijk.
Een ander effect is dat deelname aan activiteiten en of de verhuurdienst een positieve bijdrage levert aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor een grote groep wijkbewoners. Samen Twekkelerveld bereikt een grote groep gezinnen waarvan bekend is dat hun besteedbaar inkomen onder het bestaansminimum ligt, maar waarvan bekend is dat man en of vrouw graag wil toewerken naar betaald werk. Het samenwerkingsverband wil de persoonlijke groei van alle deelnemers stimuleren en de benodigde skills ‘on the job’ bijbrengen. Vaardigheden als lassen, hout- en metaalbewerking, beheertaken, handenarbeid, onderhouds- en logistiek werk worden hiermee aangeleerd.
Beloningen
De uitvoerende bestuurders ontvangen geen beloning.