0618609845
samen twekkelerveld logo
samen twekkelerveld logo
samen twekkelerveld logo

Reglement Zomerfestival Twekkelerveld

Reglement.
• Kramen mogen worden ingericht vanaf 10:30 uur
• Auto’s dienen netjes buiten het terrein in de parkeervakken te worden geparkeerd
• Aanhangwagens dienen van het festival terrein te zijn voor 11:30 uur
• De kramen dienen netjes en schoon achter gelaten worden
• Je  dient je eigen afval en spulletjes mee te nemen/af te voeren
• Er mogen geen alcoholische dranken worden verkocht
• Het bedrag voor de kraamhuur en eventueel stroom dient 2 weken voor aanvang van het evenement
te zijn gestort op rekeningnummer NL18 RABO 0118 1750 25 t.n.v.  Samen Twekkelerveld  onder vermelding van naam en kraamhuur